Ons onderwijs

De duur van de Taalklas zal gemiddeld een jaar zijn. Maar afhankelijk van de te halen doelstellingen, kan dit ook wat korter of wat langer zijn. Dit gaat altijd in overleg met de basisschool die als stamschool is aangewezen.

Toeleidingsprocedure

Alle samenwerkingsafspraken wat betreft de Taalklas zijn door de Gemeente Elburg, Gemeente Nunspeet en de verschillende betrokken schoolbesturen vastgelegd in het convenant.

Visie

In de Taalklas ontvangen nieuwkomerskinderen (expat-leerlingen, arbeidsmigranten, kinderen van vergunninghouder en adoptiekinderen) tijdelijk intensief taalonderwijs zodat ze het Nederlands zo snel mogelijk leren.

Taalklas

De Taalklas Elburg - Nunspeet biedt onderwijs aan nieuwkomers in samenspraak met alle basisscholen in Elburg en Nunspeet.

Welkom bij de Taalklas Elburg - Nunspeet

De Taalklas Elburg - Nunspeet biedt onderwijs aan nieuwkomers in samenspraak met alle basisscholen in Elburg en Nunspeet. Mede dankzij inzet van de basisscholen, gemeente en het samenwerkingsverband Zeeluwe is het mogelijk om kinderen op deze manier te ondersteunen. Op deze website vind u informatie over de Taalklas, het tot stand komen van de Taalklas en de toeleidingsprocedures. 

Mocht u na het lezen hiervan vragen aan ons hebben, stelt u die dan gerust.

Groet,

Team van de Taalklas