Intakeformulier Nieuwkomers

Dit onderstaande formulier, met behulp van contactpersoon vluchtelingenwerk, graag van tevoren invullen en vervolgens meenemen naar het intakegesprek. Wilt u daarnaast een legitimatiebewijs van het kind meenemen?

Intakeformulier nieuwkomers

Convenant Taalklas

Alle basisscholen in Elburg hebben in het schooljaar 2017-2018 gezamenlijk een Taalklas opgezet. In de Taalklas ontvangen nieuwkomerskinderen tijdelijk intensief taalonderwijs zodat ze het Nederlands zo snel mogelijk leren. In 2019-2020 hebben de scholen binnen gemeente Nunspeet zich hieraan toegevoegd. Het nieuwe convenant wordt aan het begin van schooljaar 2020-2021 ondertekend. 

Convenant Taalklas

Toeleiding nieuwkomers

Toeleiding nieuwkomers kinderen Alle samenwerkingsafspraken wat betreft de Taalklas zijn door de Gemeente Elburg en de verschillende betrokken schoolbesturen vastgelegd in het convenant (te vinden onder ‘downloads’). Hierin is onder andere afgesproken dat het toeleiden van de nieuwkomers kinderen naar de verschillende basisscholen, die fungeren als stamschool en/of de taalklas, zal gebeuren door een projectleider. 

Toeleiding nieuwkomers

Notitie onderwijs aan nieuwkomers

In september 2016 is er op initiatief van de gemeente Elburg en het onderwijs gesproken over de toename van het aantal nieuwkomers. Het aantal vluchtelingen met een verblijfstatus (statushouders) zal naar verwachting de komende jaren blijven toenemen en dit heeft ook gevolgen voor het (basis)onderwijs binnen de gemeente Elburg. 

Notitie onderwijs aan nieuwkomers