De duur van de Taalklas zal gemiddeld een jaar zijn. Maar afhankelijk van de te halen doelstellingen, kan dit ook wat korter of wat langer zijn. Dit gaat altijd in overleg met de basisschool die als stamschool is aangewezen.

De Taalklas vindt plaats op de ochtenden. In de middag gaat het kind naar de stamschool die in samenspraak met de projectleider als best passend is vastgesteld. Na afloop van de leerperiode in de taalklas zal het kind normaal gesproken dan ook regulier uitstromen naar deze basisschool.

Eigen leerlijn

Iedere leerling werkt op zijn eigen leerlijn (variërend van groep 3 t/m groep 8). Deze leerlijn is in eerste instantie niet altijd gebonden aan leeftijd. Een leerling van 11 jaar kan dus bijvoorbeeld op het niveau werken van een leerling van 8 jaar.

Naast de individuele leerlijnen wordt er ook gewerkt in niveaugroepen. In deze niveaugroepen wordt er onder andere samen gelezen op een gedeeld niveau. Ook kan de leerkracht ervoor kiezen om een bepaalde instructie of opdracht te geven aan een specifieke niveaugroep.

Themagericht werken

Gedurende het hele jaar wordt er gewerkt met thema’s. Een thema wordt ongeveer 3 weken aangehouden. Tijdens elk thema staan er een aantal basiswoorden centraal. Deze basiswoorden worden aan het begin van een thema geïntroduceerd aan de kinderen en worden volgens op ‘de woordenschatmuur’ gehangen. De thema’s en woorden zijn gekoppeld aan de taalmethodes (Horen, Zien en Schrijven, Mondeling Nieuw Nederlands en Hotel Hallo). Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng en initiatief van zowel leerkracht als leerlingen.

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over het onderwijs in de Taalklas Elburg/Nunspeet? Bekijk dan ons beleidsplan.