Toeleiding nieuwkomers kinderen

Alle samenwerkingsafspraken wat betreft de Taalklas zijn door de Gemeente Elburg, Gemeente Nunspeet en de verschillende betrokken schoolbesturen vastgelegd in het convenant (te vinden onder ‘downloads’). Hierin is onder andere afgesproken dat het toeleiden van de nieuwkomers kinderen naar de verschillende basisscholen, die fungeren als stamschool en/of de taalklas, zal gebeuren door een projectleider. Dat betekent dat de projectleider in alle gevallen het eerste aanspreekpunt is omtrent nieuwkomers kinderen en onderwijs.