Doelgroep Taalklas

De Taalklas is gericht op nieuwkomerskinderen uit de groepen 3 t/m 8. Onder nieuwkomers wordt hier verstaan: allochtone kinderen die vanuit het buitenland instromen in het primair onderwijs in de gemeente Elburg en de gemeente Nunspeet of nieuwkomers kinderen die al elders in Nederland onderwijs hebben genoten, maar het Nederlands onvoldoende beheersen om hen direct te laten instromen in het regulier primair onderwijs in de gemeente Elburg of de gemeente Nunspeet. Deze nieuwkomers komen door diverse redenen naar Nederland. Het land van herkomst kan binnen de EU of buiten de EU zijn.

Vanaf 12 jaar worden kinderen naar het ISK door verwezen. Hiervan kan afgeweken worden. Er wordt vanuit gegaan dat kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar (groep 1 en 2) voldoende taalbad ontvangen in de reguliere klassen. Het aantal leerlingen in de Taalklas kan variƫren van 4 leerlingen tot maximaal 14 leerlingen.

Doelstelling en visie

In de Taalklas ontvangen nieuwkomerskinderen (expat-leerlingen, arbeidsmigranten, kinderen van vergunninghouder en adoptiekinderen) tijdelijk intensief taalonderwijs zodat ze het Nederlands zo snel mogelijk leren. Leerlingen volgen in de ochtenden onderwijs in de Taalklas. In de middag volgen de leerlingen onderwijs in hun eigen klas op de stamschool. Door middel van symbioseonderwijs moet een betere doorstroming in het primair onderwijs plaatsvinden en de nieuwkomer zo snel mogelijk integreren in een reguliere school in de gemeente Elburg of Nunspeet. Na een periode van ongeveer een jaar, worden de nieuwkomers teruggeplaatst naar de stamschool.